Katrien zingt Janis Ian
Na het afronden van haar master gaat Katrien samen met Fons Toonen en Jeroen Koning verder met haar project Katrien zing Janis. Vanaf februari 2017 brengt zij dit programma in een intiem concert in o.a. kleinere theaters en huiskamers.

Voor meer informatie en speeldata zie www.katrienzingtjanis.nl

Master of Music
In juni heeft Katrien haar masteropleiding aan het conservatorium afgerond en haar diploma in ontvangst genomen. Een driejarig intensief traject op artistiek en educatief vlak wat verdieping en nieuwe inspiratie heeft gebracht. Op artistiek vlak is Katrien een project gestart rondom het repertoire van de Amerikaanse singer-songwriter Janis Ian. Daarnaast is ze ook zelf gaan schrijven. Voor het educatieve deel van de master is Katrien een onderzoek gestart naar zangtechniek voor jazz- en popzangers, een relatief jong vakgebied en heeft zij het onderwijs aan de diverse conservatoria in Nederland in kaart gebracht.

2015-06-29-katrien-verheijden-038